Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Công nghệ giám sát việc đảm bảo chất lựơng công trình trước đây vai trò kỹ thuật A đã thực hiện nhưng khi mức độ phức tạp của công trình ngày một lớn, nếu phải tổ chức bộ máy kỹ thuật A đủ đap1 ứng nhiệm vụ thì sẽ rất cồng kềnh mà tốn kém nên cần thiết phải chuyên nghiệp hóa lực lượng này.

Từ khóa: bài giảng, tư vấn giám sát, cấp phối bê tông, công nghệ bê tông, công nghệ bảo dưỡng bê tông, cần cẩu vạn năng, Giám sát thi công

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 26

Đăng nhập để bình luận