Bài giảng Máy xây dựng: Chương I - ThS. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Máy xây dựng - Chương I: Khái niệm về máy xây dựng, giới thiệu các nội dung: phân loại máy xây dựng, cấu tạo chung, các yêu cầu chung đối với máy xây dựng, thiết bị động lực của máy xây dựng, truyền động máy xây dựng, hệ thống di chuyển của máy xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Bài giảng Máy xây dựng Chương I, Máy xây dựng, Tài liệu máy xây dựng, Tìm hiểu máy xây dựng, Phân loại máy xây dựng, Bài giảng máy xây dựng

pdf 53 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/06/2018 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận