Bài giảng Cơ học đất: Chương 6 - ThS. Phạm Sơn Tùng

Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Tường chắn, giới thiệu các kiến thức: áp lực chủ động đất rời tác dụng lên tường chắn, lý thuyết Coulomb, tường cọc bản, tường trọng lực, tường kiểu tường thợ, ba loại áp lực lên tường chắn, quan hệ giữa áp lực và dịch chuyển ngang lưng tường. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Bài giảng Cơ học đất Chương 6, Bài giảng cơ học đất, Cơ học đất, Tài liệu cơ học đất, Tìm hiểu Tường chắn, Thi công tường chắn

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/06/2018 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận