Bài giảng Điện nguyên tử - Chương 1: NLNT trong cân bằng năng lượng thế giới

Bài giảng Điện nguyên tử - Chương 1: Năng lượng nguyên tử trong cân bằng năng lượng thế giới trình bày về năng lượng, tình hình tiêu thụ năng lượng trên thế giới trong đó có các nội dung: Tiêu thụ năng lượng toàn cầu; tiêu thụ dầu; tiêu thụ khí tự nhiên; tiêu thụ than; năng lượng tái tạo; tiêu thụ điện; phát thải CO2 và phần cuối trình bày về lịch sử ngành năng lượng nguyên tử.

Từ khóa: Điện nguyên tử, Bài giảng Điện nguyên tử, Điện nguyên tử Chương 1, Năng lượng nguyên tử, Tiêu thụ năng lượng, Cung cấp điện

pdf 59 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận