Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Sao lưu và phục hồi

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Sao lưu và phục hồi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, một số thuật ngữ, phục hồi cơ sở dữ liệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữu liệu, Sao lưu dữ liệu, Phục hồi dữ liệu, Thuật ngữ dữ liệu

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:72 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)