Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Lập trình trong SQL server

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Lập trình trong SQL server" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trong SQL server, hàm trong SQL server, biến cục bộ, vòng lặp while, từ khóa return, thủ tục nội tại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình trong SQL server

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)