Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 8C: Lớp Gastropoda

Lớp chân bụng bao gồm tất cả các loại ốc với mọi kích cỡ từ nhỏ đến khá lớn. Trong lớp này, có số ... Thông thường các loài trong lớp Chân bụng có một lớp vỏ bên ngoài đủ lớn để các phần mềm có thể rút hoàn toàn vào trong đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu về hóa thạch của lớp sinh vật này.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Lớp chân bụng, Lớp Gastropoda, Động vật có vỏ

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:15 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận