Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 8C: Lớp Cephalopoda

Lớp chân đầu (cephalopoda) bao gồm phần lớn các động vật sống trong biển với đặc trưng là cơ thể đối xứng, phần đầu nổi bật, và có nhiều tua được phát triển từ chân của các động vật thân mềm nguyên thủy. Mời các bạn cùng tìm hiểu về hóa thạch của lớp sinh vật này.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Lớp Cephalopoda, Lớp chân đầu, Động vật thân mềm

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận