Bài giảng Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

Mục tiêu chính chương 8 nhằm giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, trình bày các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính.

Từ khóa: Kế toán vốn chủ sở hữu, Vốn chủ sở hữu, Báo cáo tài chính, Tỷ giá hối đoái, Kế toán cổ phiếu quỹ

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:61 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận