Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu định nghĩa về doanh thu, thu nhập và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán thu nhập, Kế toán chi phí, Xác định kết quả kinh doanh, Kế toán khoản giảm trừ doanh thu

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận