Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" giới thiệu tới người học các kiến thức: Giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - Kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản, các mô hình định giá, các nguyên tắc kế toán, các báo cáo tài chính, đạo đức nghề nghiệp kế toán-kiểm toán. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài giảng Kế toán tài chính, Môi trường pháp lý, Mô hình định giá, Nguyên tắc kế toán, Báo cáo tài chính

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận