Bài giảng Bảo vệ Rơ le - Chương 4: Bảo vệ so lệch dòng

Bài giảng Bảo vệ Rơ le Chương 4: Bảo vệ so lệch dòng_BVSLD (Diffenrentical protection) trình bày 6 nội dung về nguyên tắc làm việc, sơ đồ nguyên lý, dòng không cân bằng, tính toán thông số BVSL, các biện pháp nâng cao độ nhạy, bảo vệ so lệch ngang và phần cuối là phần đánh giá.

Từ khóa: Điện công nghiệp, Bài giảng Bảo vệ Rơ le , Bảo vệ Rơ le Chương 4, Bảo vệ so lệch dòng, Dòng không cân bằng, Bảo vệ so lệch ngang

ppt 27 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận