Bài giảng Bảo vệ Rơ le - Chương 6: Bảo vệ tần số cao_vô tuyến

Bài giảng Bảo vệ Rơ le: Chương 6 - Bảo vệ tần số cao_vô tuyến gồm 4 nội dung chính, trình bày khái niệm về kênh tín hiệu, bảo vệ có hướng và khóa tần số cao, bảo vệ so lệch pha tần số cao và phần cuối cùng là phần đánh giá.

Từ khóa: Điện công nghiệp, Bài giảng Bảo vệ Rơ le, Bảo vệ Rơ le Chương 6, Bảo vệ tần số cao vô tuyến, Kênh tín hiệu, Bảo vệ có hướng

ppt 19 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận