Bài giảng Bảo vệ Rơ le: Chương 1

Bài giảng Bài giảng Bảo vệ Rơ le Chương 1: Khái niệm chung về bảo vệ Rơ le trong hệ thống điện (Relays protection in electric system) trình bày 7 nội dung chính về khái niệm bảo vệ Rơ le, lịch sử, vùng bảo vệ, các yêu cầu cơ bản, phân loại, ký hiệu và nguồn điện làm việc.

Từ khóa: Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Bài giảng Bảo vệ Rơ le, Bảo vệ Rơ le chương 1, Rơ le trong hệ thống điện, Khái niệm bảo vệ Rơ le

ppt 41 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận