Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa

Biến đổi khí hậu đang có ảnh hưởng không nhỏ đến hầu hết các ngành, lĩnh vực ven biển. Để đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình hạ tầng ven biển cần có một số lượng lớn thông tin thống nhất. Bài báo này trình bày các kết quả về việc xây dựng thành công bộ cơ sở dữ liệu về các công trình hạ tầng cơ sở của tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa dựa trên các công cụ GIS với đầy đủ các thuộc tính của các công trình. Mời tham khảo.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, Biến đổi khí hậu, Cơ sở dữ liệu công trình, Công cụ GIS, Nước biển dâng, Công trình hạ tầng ven biển

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/11/2018 | Lượt xem:61 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận