Xác định quan hệ mực nước và lưu lượng khi dẫn dòng thi công qua đập xây dựng dở và cống

Khi dẫn dòng thi công người ta thường áp dụng sơ đồ dẫn dòng đồng thời qua nhiều công trình tháo nước, trong đó có hình thức kết hợp đập xây dở và cống để dẫn dòng. Việc tính toán này phải giải theo phương pháp tính đúng dần. Bài viết của tác giả sẽ trình bày phương pháp tính và xây dựng sơ đồ khối và lập trình để tính toán thủy lực dẫn dòng kết hợp. Đây sẽ là công cụ giúp cho người thiết kế dễ dàng xác định được các thông số của công trình dẫn dòng khi tính toán thiết kế công trình dẫn dòng thi công.

Từ khóa: Dẫn dòng thi công, Dẫn dòng kết hợp, Thủy lực dẫn dòng, Tính toán thủy lực qua đập xây dựng dở, Dẫn dòng thi công và công tác hố móng

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận