Vô tuyến thông minh: Giải pháp công nghệ sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến

Công nghệ vô tuyến thông minh hiện được xem như là một giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Tài liệu " Vô tuyến thông minh: Giải pháp công nghệ sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến" sẽ trình bày tổng quan các khái niệm, cơ chế truy cập phổ tần động, mô hình hệ thống điển hình cũng như tính khả thi của công nghệ vô tuyến thông minh trong các hệ thống không dây thế hệ sau.

Từ khóa: Kỹ thuật Công nghệ, Kĩ thuật viễn thông, Công nghệ thông tin, Vô tuyến thông minh, Giải pháp công nghệ, tần số vô tuyến

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận