Visual basic 6.0 - Các bước viết chương trình

Một lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dùng các thành phần (component) có sẵn trong Visual Basic. Các chương trình bằng Visual Basic cũng có thể sử dụng Windows API, nhưng làm vậy thì phải sử dụng các khai báo hàm bên ngoài.
Trong lĩnh vực lập trình thương mại, Visual Basic có một trong những nhóm khách hàng lớn nhất. Theo một số nguồn, vào năm 2003, 52% của những lập trình viên sử dụng Visual Basic, làm nó thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất vào lúc đó. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu của Evans Data cho rằng 43% của các lập trình viên đó có ý định đổi qua một ngôn ngữ khác.

Từ khóa: Visual basic 6.0, lập trình căn bản, lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, tự học Visual Basic

doc 15 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận