Vi điều khiển (Microcontroller)

Bộ điều khiển (MCU - Micro Controller Unit) là một hệ thống vi xử lý cơ bản tích hợp trong cùng một chip, thông thường trong một MCU có một bộ vi xử lý (CPU), một dung lượng nhớ khoảng vài KB, và một số giao tiếp vào ra cơ bản thích hợp cho các ứng dụng điều khiển nhỏ.

Từ khóa: bô vi điều khiển, vi xử lý, Vi điều khiển, hệ thống vi xử lý, bộ điều khiển, ứng dụng vi điều khiển, bộ nhớ ram

doc 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)