Vấn đề chuyển giá của công ty đa quốc gia trên thế giới và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Trong gần 30 năm qua ở Việt Nam đã thu hút được hơn 130 tỷ USD với hơn 15.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động. Kinh tế FDI đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những mảng xám, như hủy hoại môi trường, chuyển giá trốn thuế… Bài viết dưới đây cố gắng đi sâu hơn vấn đề chuyển giá trốn thuế.

Từ khóa: Vấn đề chuyển giá của công ty đa quốc gia, Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, Chuyển giá trốn thuế, Kinh tế FDI, Chuyển giá của MNC

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận