Ứng xử của khối đất gia cố trong xây dựng tường chắn và mố cầu

Bài viết Ứng xử của khối đất gia cố trong xây dựng tường chắn và mố cầu trình bày: Kết quả thí nghiệm của một số khối gia cố kích
thước lớn để làm rõ hơn và chính xác hơn vai trò của khoảng cách lớp gia cố đồng thời đưa ra công thức hợp lý hơn xác định sức chịu tải của khối gia cố so với công thức hiện có,... Mời các bạn cùng tham khảo.