Ulead VideoStudio 11 Plus

Đặc điểm của Ulead Video Studio 11 Plus là thích hợp với cả những người biên tập video chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Người không chuyên có thể thực hành ngay bằng cách dùng Movie Wizard cùng với những mẫu có sẵn. Người chuyên nghiệp có thể tự thực hiện việc biên tập bằng những tính năng mạnh mẽ của chương trình.

Từ khóa: đồ họa máy tính, phần mềm ứng dụng, Ulead VideoStudio 11 Plus, đồ họa ứng dụng, kỹ thuật đồ họa, máy tính ứng dụng

13 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận