Tuyển tập đề thi môn toán THCS tỉnh Hải Dương

Tuyển tập đề thi này gồm tất cả 10 đề thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Tỉnh Hải Dương và 10 đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Hải Dương. Phần cuối tuyển tập là 30 bài toán được chọn từ các đề thi khác. Cấu trúc tuyển tập như sau: Phần 1 là đề tuyển sinh vào lớp 10, phần 2 là đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, phần 3 là một số bài toán từ đề thi khác

Từ khóa: sổ tay toán học, bài tập toán, tuyển tập đề thi, đề thi tốt nghiệp, đề thi học sinh giỏi, đề thi toán, học sinh giỏi cấp tỉnh, Hải dương

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận