Từ điển Tóan học Anh- Việt

Trong quá trình học toán, ngoài những tài liệu tiếng Việt, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm ở một số tài liệu tiếng nước ngoài, mà chủ yếu là tiếng Anh. Tuy nhiên hiện nay một cuốn từ điển Anh-Việt chuyên ngành đủ dùng cho chúng ta ở một mức độ nhất định là tương đối khó tìm Và đây là 1 cuốn từ điển Toán học A-V dành cho các bạn nghiên cứu các tài liệu Toán bằng tiếng Anh. chúc các bạn tìm kiếm được nhiều điều bổ ích từ tài liệu này...

Từ khóa: phương pháp dạy học toán, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, từ điển Tóan học Anh- Việt, thuật ngữ toán học, tự vựng toán

pdf 451 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận