Từ Điển Toán học Anh - Việt

Từ Điển học Toán học Anh - Việt gồm
khoảng 17000 từ chuyên về Toán học. Tập thể hiệu đính: Phan Đức Chính, Lê Minh Khanh, Nguyễn Tấn Lập,Lê Đình Thịnh, Nguyễn Công Thuý, Nguyễn Bác Văn.

Tiểu ban duyệt: Lê Văn Thiêm, Phan Đình Diệu, Trần Vinh Hiển, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Đình Trí, Hoàng Tuỵ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: tài liệu học môn toán, từ điển toán học Anh Việt, tài liệu tham khảo toán, thuật ngữ toán học Anh Việt, từ điển học, tra từ điển toán học

pdf 451 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận