Truyền kỳ mạn lục

Vǎn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 trở về trước thường được gọi là vǎn chương Hán - Việt, vì hầu hết những tác phẩm chủ yếu viết bằng chữ Hán với các thể loại vǎn chương quen thuộc ở Trung Hoa. Trong cuốn sách này, tác giả đã có công dịch toàn bộ 20 truyện trong tác phẩm của Nguyên Dữ ra tiếng Việt cổ của thời đại ông sống. Đây là tác phẩm rất xứng đáng có một vị trí quan trọng trong lịch sử vǎn học và lịch sử ngôn ngữ Việt Nam,

Từ khóa: Truyền kỳ mạn lục, văn học dân gian, văn học Việt Nam, nghiên cứu văn học, văn học thế kỷ 20, truyện ngắn

pdf 277 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:01/03/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận