TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN BÁO CÁO THỰC TẬP TOUR XUYÊN_5

Tỉnh Bắc Giang ngày nay, xưa nằm trong vùng Kinh Bắc. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất chống giặc ngoại xâm, nổi tiếng về truyền thống hiếu học, khoa bảng, về những di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh mà Bắc Giang còn nổi tiếng về lễ hội dân gian truyền thống, có ở cả 10 huyện, thành phố.
Đăng nhập để bình luận