Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng

Bài viết với mục đích tổng hợp một số mô hình đánh giá năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời nêu lên tầm quan trọng của việc đánh giá chuỗi cung ứng cho những cải tiến vận hành trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.

Từ khóa: Tạp chí khoa học, Đánh giá chuỗi cung ứng, Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Năng lực chuỗi cung ứng, Hệ thống phân phối sản phẩm

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:74 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận