Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông

Thông tin là một phần quan trọng không thể thiếu. Thông tin trong viễn thông có nhiều dạng khác nhau, như tiếng nói, hình ảnh, video…. Mỗi thông tin có các thuộc tính khác nhau. Thông tin có thể tồn tại dưới 2 dạng: analog (tính hiệu liên tục theo thời gian hay còn gọi là tín hiệu tương tự) hoặc digital (tính hiệu số). Tín hiệu liên tục theo thời gian cũng được xử lý một cách hiệu quả theo qui trình: biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số (biến đổi A/D), xử lý tín hiệu số (lọc, biến đổi, tách lấy thông tin, nén, lưu trử, truyền,…) và sau đó, nếu cần, phục hồi lại thành tín hiệu tương tự (biến đổi D/A) để phục vụ cho các mục đích cụ thể

Từ khóa: Kỹ thuật viễn thông, tài liệu viễn thông, giáo trình viễn thông, truyền thông kỹ thuật số, truyền sóng điện từ, mạng viễn thông

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận