Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Luận văn hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế của NHTM; phân tích đánh giá thực trạng mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng trong thời gian đến.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng thương mại, Tài chính ngân hàng, Dịch vụ thanh toán quốc tế, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận