Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng

Luận văn hệ thống hóa lý luận cơ bản về huy động tiền gửi của NHTM; phân tích thực trạng huy động tiền gửi của ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng; đề xuất giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Huy động tiền gửi, Ngân hàng TMCP Nam Việt, Tài chính ngân hàng, Tín dụng ngân hàng

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:180 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận