Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động cơ ôtô sử dụng lưỡng nhiên liệu Diesel - LPG

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động cơ ôtô sử dụng lưỡng nhiên liệu Diesel - LPG nhằm xác định hàm lượng các thành phần khí thải khi lắp thêm bộ cung cấp khí hóa lỏng (LPG) vào động cơ diesel; đánh giá hiệu quả giảm phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel - LPG.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, khí thải phát tán, Nhiên liệu Diesel LPG, Cung cấp khí hóa lỏng, Nhiên liệu diesel

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:11/12/2014 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận