Tính kết cấu theo phương pháp động lực học

Tính Kết Cấu Theo phương Pháp Động Lực Học giới thiệu một số khái niệm cơ bản về phương pháp động lực học, áp dụng cho các kết cấu, từ loại đơn giản nhất một bậc tự do đến loại phức tạp nhiều bậc tự do như nhà nhiều tầng, dầm, giàn,khung. Nội dung trình bày dưới dạng ma trận để được ngắn gọn và tiện cho việc lập trình.Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Từ khóa: thiết kế xây dựng, Tài liệu thi công xây dựng, tính kết cấu, động lực học, hệ một bậc tựu do, tải trọng điều hòa, dầm trực giao

pdf 236 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận