Tìm hiểu về tường lửa FIREWALL

Hiện nay, khái niệm mạng toàn cầu - Internet không còn mới mẻ. Nó đã trở nên phổ biến
tới mức không cần phải chú giải gì thêm trong những tạp chí kỹ thuật, còn trên những tạp
chí khác thì tràn ngập những bài viết dài, ngắn về Internet. Khi những tạp chí thông thường
chú trọng vào Internet thì giờ đây, những tạp chí kỹ thuật lại tập trung vào khía cạnh khác:
an toàn thông tin.

Từ khóa: tường lửa FIREWALL, bảo vệ máy tính, mạng toàn cầu - Internet, chống virus máy tính, tài liệu tường lửa FIREWALL, an toàn thông tin trên mạng

doc 51 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận