Tiêu chuẩn về nghề du lịch Việt Nam: Nghề hướng dẫn du lịch

Tiêu chuẩn về nghề du lịch Việt Nam: Nghề hướng dẫn du lịch với kết cấu gồm 2 chương giới thiệu một số nội dung chính về: Quá trình phát triển tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS, các lĩnh vực nghề VTOS, các chứng chỉ VOTS, tiêu chuẩn VTOS nghề hướng dẫn du lịch, những hướng dẫn du lịch bậc 1, bậc 2, bậc 3. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt được nội dung.

Từ khóa: Tiêu chuẩn về nghề du lịch Việt Nam, Du lịch Việt Nam, Nghề du lịch Việt Nam, Hướng dẫn du lịch, Hướng dẫn du lịch bậc 1, Cấu trúc VTOS

pdf 255 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận