Tiêu chuẩn thiết kế - Nền các công trình thủy công

Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kề nền các công trình thủy công (công trình ở sông, ở biển và các hệ thống cải tạo đất). Khi thiết kế nền các công trình thủy công, ngoài tiêu chuẩn này, cần phải theo các tiêu chuẩn khác có liên quan.

Từ khóa: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế, công trình thủy công , công trình thủy lợi, hệ thống cải tạo đất, thiết kế công trình

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận