Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương, tỉnh kiên Giang

Bài viết phân tích các tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch ở ven biển Hà Tiên. Từ đó đề ra một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương nhằm góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Tiềm năng du lịch, Giải pháp phát triển du lịch, Du lịch biển đảo, Dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương, Tỉnh kiên Giang

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận