Thực trạng hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp cơ khí FDI và bài học cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa

Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp cơ khí FDI trong giai đoạn 2011-2014 qua đó thấy được mục tiêu đào tạo, các khoá đào tạo, chi phí đào tạo, các kết quả đạt được của công tác đào tạo của loại hình doanh nghiệp này. Từ đó, một số bài học được rút ra, làm cơ sở cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa nâng cao dần năng lực cạnh tranh của mình để hội nhập tốt hơn với khu vực và thế giới.

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Hoạt động đào tạo, Doanh nghiệp cơ khí FDI, Doanh nghiệp cơ khí nội địa

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận