Thức tỉnh mục đích sống

Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng A New Earth - Thức Tỉnh Mục Đích Sống này. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới.

"Thức tỉnh mục đích sống" đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều..."

Từ khóa: Thức tỉnh mục đích sống, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

pdf 435 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận