Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao

Việc Liên hợp quốc (LHQ) ban hành các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2015 đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại. Bài viết giới thiệu về kinh nghiệm của một số SAI trong việc triển khai kiểm toán các SDG trong bối cảnh từng quốc gia.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Mục tiêu phát triển bền vững, Cơ quan kiểm toán tối cao, Vụ kiểm toán môi trường, Chiến lược môi trường

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:6 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận