THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu:
- Hải quan cửa khẩu xuất hàng.
- Phòng Giám sát Quản lý trực thuộc Cục hải quan Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ khóa: Kinh doanh tiếp thị, quản trị kinh doanh, thủ tục hải quan việt nam, địa điểm làm thủ tục HQ, trách

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận