Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc

Nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc. Bài toán tối ưu đa mục tiêu được thành lập với hai hàm mục tiêu là thể tích và độ lún của móng cọc. Biến thiết kế là chiều dài cọc và đường kính cọc.

Từ khóa: Công nghê xây dựng, Thiết kế tối ưu đa mục tiêu, Kết cấu móng cọc, Thiết kế tối ưu đa, Thể tích móng cọc, Độ lún của móng cọc

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận