Thiết kế - thi công mạch điều khiển thiết bị điện trong gia đình

Sự phát triển của khoa học giúp ích và phục vụ cho con người rất nhiều trong mọi lĩnh vực.Sự tiến bộ này bao gồm cả ngành kỹ thuật điện tử, tin học …Không những vậy, chúng còn là những ngành mũi nhọn trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta hiện nay. Kỹ thuật điện tử phát triển dẫn đến là sự ra đời của các chip vi xữ lý, bộ nhớ, máy tính… có khả năng xữ lý ngày càng cao. Vì vậy, vấn đề điều khiển đã được chú ý rất nhiều và đã được đem ra ứng dụng rộng rãi ở hầu hết các lĩnh vực như lao động, sản xuất, nghiên cứu,quốc phòng, vui chơi giải trí…

Từ khóa: thi công mạch điều khiển, thiết bị điện, thiết kế mạch điện, luận văn báo cáo, kỹ thuật điện tử, công nghệ điện

pdf 54 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận