Thiết kế mô hình kết hợp cần trục tháp và vận thăng xây dựng

Bài viết này trình bày về tính cần thiết, ý tưởng thiết kế và mục tiêu cần đạt tới để chế tạo ra mô hình thu nhỏ của cần trục tháp kết hợp với vận thăng phục vụ giảng dạy ở Khoa Xây dựng, Trường Đại học Đại học Thủ Dầu Một. Kết quả đạt được là có một phương án hợp lý để chế tạo mô hình thực tế, giúp ích trong giảng dạy và học tập nhiều môn học thuộc chuyên ngành xây dựng, đặc biệt là các môn thực hành.

Từ khóa: Cần trục tháp, Vận thăng xây dựng, Vận hành cần trục tháp, Vẽ kỹ thuật xây dựng, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:53 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận