Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng công nghệ xử lý giọng nói và công nghệ xử lý ảnh

Trong bài báo này, tác giả đã đề xuất một giải pháp nhằm nâng cao tính an ninh và tiện lợi của hệ thống điều khiển cửa tự động. Hệ thống điều khiển này sử dụng các công nghệ bảo mật như mật khẩu, bảo mật bằng thẻ RFID, hay bằng các phương pháp sinh trắc học khác như nhận diện khuôn mặt hay giọng nói của người dùng.

Từ khóa: Thiết kế hệ thống điều khiển, Công nghệ xử lý giọng nói , Công nghệ xử lý ảnh, Phương pháp sinh trắc học, Nhận diện khuôn mặt

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2019 | Lượt xem:42 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận