Thiết kế đường ô tô tập 2: Nền mặt đường và công trình thoát nước - NXB Giáo Dục

Giáo trình giới thiệu những cơ sở lí luận và các phương pháp tính toán thiết kế nền đường, mặt đường, hệ thống các công trình cấp thoát nước trên ôtô. Tập giáo trình này gồm 7 chương được đánh ố từ chương 8 đến chương 13 trong đó Chương 8: Thiết kế nền đường; Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường; Chương 10: Cấu tạo áo đường; Chương 11: Tính toán cường độ (bề dày) áo đường mềm; Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng; Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm; Chương 14: Khảo sát thủy văn phục vụ thiết kế nền đường và công trình thoát nước mặt.

Từ khóa: Thiết kế đường ô tô, Giáo trình Thiết kế đường ô tô, Công trình thoát nước, Nền mặt đường, Thiết kế nền đường, Thiết kế áo đường cứng

pdf 247 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:172 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận