Thiết kế định hình các nhà vệ sinh nông thôn

Ở các vùng nông thôn, nơi có diện tích rộng rãi, kinh phí và vật liệu xây dựng khó khăn, nhà vệ sinh thường bố trí bên ngoài nhà ở, mang tính cộng đồng (cho 1 hoặc vài nông hộ sử dụng chung), cấu trúc đơn giản nhưng để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, một số khoảng cách tối thiểu ở hình 2.1 cần được tham khảo.Nhà vệ sinh công cộng nên bố trí nơi thấp nhất, cần cách xa giếng và các nguồn nước khác ít nhất là 8 m đối với vùng đồng bằng và đến 30 m đối với vùng núi, vùng cao nguyên. Hướng chảy của nước ngầm phải chảy theo hướng từ giếng đến hố xí để tránh nước thải người chảy vào giếng. Đáy hố xí phải cao hơn mực nước ngầm tầng trên tối thiểu khoảng 1,5 đến 2,0 m.

Từ khóa: thiết kế định hình, thiết kế nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nông thôn, kiến trúc xây dựng, kỹ thuật xây dựng, khoa học môi trường

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận