Thiết kế bài giảng toán 9

Để hỗ trợ cho việc dạy và học môn toán lớp 9 theo chương trình sách giáo khoa ban hành năm 2005-2006, xin giới thiệu sách thiết kế bài giảng môn toán 9 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Về nội dụng: Bám sát nội dung sách giáo khoa lớp 9, bài tập toán lớp 9 theo chương trình trung học cơ sở gồm 140 tiết. Ngoài ra, sách có mở rộng bổ sung thêm một số bài tập có liên quan đến nội dung bài học nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy cô tham khảo vận dụng tuy theo đối tượng học sinh từng địa phương.

Về phương pháp: Sách triển khai theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, lây cơ sở của mỗi hoạt động là những việc làm của học sinh dưới sự hướng dẫn, gợi mở của thầy cô .Sách cũng đưa ra ngoài hoạt động phù hợp với đặc trưng của môn học như thảo luận nhóm .nhằm phát huy tính độc lập tự giác của học sinh.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích, góp phần hỗ trợ các thầy cô giáo đang tham gia giảng dạy bộ môn toán lớp 9 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình.

Từ khóa: Thiết kế bài giảng toán 9, giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, phương pháp dạy học toán, nâng cao hiệu quả bài giảng

pdf 405 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận