Tăng cường bảo mật cho mạng IP

Nội dung chính Tăng cường bảo mật cho mạng IP Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng Điều khiển truy cập tới Cisco Routers Truy cập Console Password cho chế độ nonprivileged ( bình thường ) Password cho chế độ privileged ( đặc quyền ) Giới hạn thời gian phiên làm việc Mã hóa password Truy cập Telnet Password cho chế độ nonprivileged Password cho chế độ privileged Hạn chế truy cập Telnet với những địa chỉ IP cụ thể Hạn chê truy cập Telnet với những sản phẩm của Cisco thông qua các cổng TCP Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) Chế độ nonprivileged Chế độ privileged Simple Network Management Protocol ( SNMP) Chế độ nonprivileged Chế độ privileged Thiết lập kiến trúc cho một firewall Điều khiển lưu thông trong mạng Cấu hình cho một Firewall.

Từ khóa: bảo mật mạng IP, cấu trúc mạng, thiết kế mạng, thiết lập cấu trúc, quản trị mạng, cấu hình mạng

pdf 21 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận