Tài liệu y học các kí sinh trùng gây bệnh: Giun sán, nấm, đơn bào

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu y học các kí sinh trùng gây bệnh "Giun sán, nấm, đơn bào" dưới đây. Nội dung tài liệu trình bày về các loại giun, các loại nấm, và các loại đơn bào,... Với các bạn chuyên ngành Y dược thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Từ khóa: Tài liệu y học, Các kí sinh trùng, Ký sinh trùng gây bệnh, Các loại giun sán, Các loại nấm, Các loại đơn bào

13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận